Is het gras groener bij de Belgische buren van Nederland en Duitsland?

Is het gras groener bij de Belgische buren Nederland en Duitsland?
© Pexels.com

In Nederland is iedere burger verplicht verzekerd voor gezondheidszorg via het basispakket. Iedereen heeft een bedrag van € 385,– aan eigen risico. Voor mensen met een lager inkomen geldt, dat zij zorgtoeslag kunnen krijgen als tegemoetkoming. De zorgtoeslag wordt individueel vastgesteld. Het eigen risico gaat op aan medicijnen en behandeling in het ziekenhuis. Bezoek aan de huisarts en aan de verloskundige valt buiten het eigen risico. Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor hoortoestellen of kraamzorg. Voor fysiotherapie en tandheelkunde kun je je aanvullend verzekeren.

In Duitsland is er een verplichte ziekenfondsverzekering voor mensen met een inkomen tot € 49.500, –. Mensen met een hoger inkomen kunnen zich via het ziekenfonds of particulier verzekeren. In Duitsland geldt het solidariteitsprincipe wat inhoudt dat de hoogte van je premie inkomensafhankelijk is. In België betaalt iedereen slechts € 10,– per maand aan verplichte zorgkosten via het ziekenfonds. Desgewenst is aanvullende particuliere verzekering mogelijk.

Mensen die in Vlaanderen wonen moeten zich vanaf 26 jaar aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit kost € 54,– per jaar en het geld wordt door de VSB beheerd en uitgegeven aan extra zorg voor mensen die dit nodig hebben. Een groot deel van de zorgkosten wordt in België gedragen door werkgevers en werknemers omdat bij werkenden een deel van het loon wordt ingehouden voor zorgkosten.

Is de zorg beter in België?

Elk jaar zijn er mensen die hun medische heil in het buitenland zoeken. Dit is een fenomeen dat medisch toerisme heet en mensen doen dit van oudsher door de eeuwen heen. Veel mensen in Nederland gaan voor medische zorg naar België. In 2016 waren dit ruim 55.000 mensen.

Wat is er in België beter? Allereerst zijn medisch specialisten minder gebonden aan behandelregels- en standaarden dan in Nederland. In het medisch landschap in Nederland wordt veel met standaarden gewerkt en moeten behandelingen “evidence based” zijn. De zorgverzekeraars leggen zorg aan banden met het aantal behandelingen, behandelmethoden en medicijnen. Een specialist in België kan naar eigen inzicht bepalen welk onderzoek er gedaan wordt en welke behandelmethoden het beste passen bij de patiënt. Dit leidt tot een grotere patiënttevredenheid. De patiënt voelt zich meer gehoord en serieus genomen dan in Nederland. In België zijn ook de wachttijden vaak aanzienlijk lager dan in Nederland.

Is het Belgische gras wat betreft de zorg groener dan bij de buren? Ook in Duitsland zijn de wachttijden korter dan in Nederland en is de zorg efficiënt geregeld qua ligduur in het ziekenhuis. De Belgische arts is vaak sympathiek en probeert alles goed uit te zoeken. Voor de Belgische burger lijken de kosten voor medische zorg heel laag maar er gaat wel een deel van het loon naar medische zorg voor het collectief.

Is het gras groener bij de Belgische buren van Nederland en Duitsland?
© Pexels.com

Het lijkt erop dat het terecht is om vraagtekens te plaatsen bij de privatisering van de zorg in Nederland. Zogenaamd meer marktgericht blijkt zich totaal niet te vertalen in meer klantgericht. Zorg voor patiënt en burger, dat is momenteel in België goed voor elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *